دکتر اکبر صیّادکوه

سخن شیرین پارسی
108٬420 ‎تومان
139٬000 ‎تومان -22%
موجود
کتاب سخن شیرین پارسی 
برگزیده ی متون شعر و نثر گذشته و معاصر، روش نگارش و پژوهش علمی، سخنوری و ...
نوشته دکتر اکبر صیّادکوه، دکتر کاووس حسن لی، دکتر منیژه عبداللهی و دکتر سیّد احمد پارسا
مطالب کتاب در شش فصل صورت بندی شده است. هر فصل بن مایه ای مستقل دارد و برای تدریس در دو هفته در نظر گرفته شده است. در انتخاب متون کتاب سخن شیرین پارسی، اولویت با متون جذاب و شیرین پارسی بوده است و در میان آن ها متونی از کهن ترین ادوار ادب فارسی تا جدیدترین آن ها به چشم می خورد.
بن مایه های فصول شش گانه کتاب عبارت اند از:

ادب حماسه
ادب تعلیمی
ادب معاصر
ادب عرفان
ادب غنایی
ادب داستانی


خرید اینترنتی کتاب سخن شیرین پارسی از پارسا نشر