انتشارات آثار سبحان

مبانی و روشهای اپيدميولوژی
103٬500 ‎تومان
138٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب مبانی و روشهای اپيدميولوژی
كتاب مبانی و روش‌های اپيدميولوژی به تاليف دكتر محمدحسين باقيانی مقدم، دكتر محمدحسن احرام‌پوش و دكتر سيد سعيد مظلومی، مقدمه ای می‌باشد برای اپيدميولوژی و شیوه‌های آن كه دارای جنبه كاربردی است و براساس به روز ترین عناوین معین شده برای درس اصول اپيدميولوژی رشته های گواناگون علوم پزشكی نگارش شده است. 
تعريف اپيدميولوژی، مدل ها و مفاهيم اپيدميولوژی، قسمتی از شاخص‌های بهداشتی جامعه، جمع آوری اطلاعات در اپيدميولوژی، غربالگری، انواع مطالعات اپيدميولوژی، واژه های رایج در اپيدميولوژی و كليات اپيدميولوژی بيماری های عفونی، عنوان های فصل های اين كتاب را شامل می‌شوند. 
بعضی از متخصصان، اپيدميولوژی را از شاخه کهن علوم پزشكی به شمار می‌آورند، و برخی دیگر آن را علمی جدید تلقی می‌نمایند كه به چگونگی توزيع و منتشر شدن بيماری‌ها در جوامع می‌پردازد. 

خرید اینترنتی کتاب مبانی و روشهای اپیدمیولوژی از پارسا نشر
نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
147٬000 ‎تومان
196٬000 ‎تومان -25%
موجود
نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کتاب نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نوشته دکتر محسن صفاری، دکتر داوود شجاعی زاده، فضل الله غفرانی‌پور و علیرضا حیدرنیا می باشد. این نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مناسب برای استفاده دانشجویان بهداشت و ایپدمیولوژی می باشد در کتاب بهترین درسنامه و نکات را جمع آوری کرده اند. کتاب نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت توسط انتشارات نشر آثار صبحان منتشر شده است.
خرید نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
برنامه ريزی ارتقاء سلامت
146٬250 ‎تومان
195٬000 ‎تومان -25%
موجود
برنامه ريزی ارتقاء سلامت
کتاب برنامه ريزی ارتقاء سلامت نوشته دکتر علیرضا دیدارلو، دکتر داوود شجاع زاده و دکتر هاشم محمدیان می باشد. در درسنامه برنامه ريزی ارتقاء سلامت سعی شده که  به شیوه ساده و مرحله‌ای ارائه گردد تا مفاهیم و روند کامل ارتقاء سلامت را به راحتی برای فراگیران تشریح نماید. کتاب حاضر در یک جلد تدوین گردیده و مطالب آن مشتمل بر سه حیطه توسعه برنامه یعنی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی ارائه شده است.
خرید اینترنتی کتاب برنامه ريزی ارتقاء سلامت از پارسا نشر
آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
111٬000 ‎تومان
148٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی از پارسا نشر
کتاب آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی نوشته محمدحسین باقیانی مقدم، سعید مظلومی و غلامرضا شریفی راد می باشد که دارای سر فصل های زیر است:

بخش اول : آموزش بهداشت
فصل اول - تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومی و سلامتی 
فصل دوم - استراتژي‌ها و روش‌هاي آموزش بهداشت
فصل سوم - يادگيری و تئوری های يادگيری
فصل چهارم - آموزش بهداشت در جوامع روستايی
فصل پنجم - برنامه ريزی و ارزشيابی
بخش دوم : ارتباطات در آموزش بهداشت
فصل اول - تعاريف و اهداف ارتباطات
فصل دوم - مكاتب و الگوهاي ارتباطی
فصل سوم - نقش وسايل ارتباط جمعی
بخش سوم: تكنولوژی آموزشی