انتشارات آثار سبحان

برنامه ريزی ارتقاء سلامت
12٬400 ‎تومان
موجود
برنامه ريزی ارتقاء سلامت
کتاب برنامه ريزی ارتقاء سلامت نوشته دکتر علیرضا دیدارلو، دکتر داوود شجاع زاده و دکتر هاشم محمدیان می باشد. در درسنامه برنامه ريزی ارتقاء سلامت سعی شده که  به شیوه ساده و مرحله‌ای ارائه گردد تا مفاهیم و روند کامل ارتقاء سلامت را به راحتی برای فراگیران تشریح نماید. کتاب حاضر در یک جلد تدوین گردیده و مطالب آن مشتمل بر سه حیطه توسعه برنامه یعنی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی ارائه شده است.
خرید کتاب برنامه ريزی ارتقاء سلامت
ارتباط شناسی سلامت
9٬900 ‎تومان
موجود
ارتباط شناسی سلامت
کتاب ارتباط شناسی سلامت نوشته سیدرضا حسینی سده، محسن صفاری، داود شجاعی زاده، علی رمضانخانی، فضل الله غفرانی پور و امیر پاکپور می باشد. این کتاب دارای درس نامه ها و آموزش هایی بسیار کاربردی از بهداشت و اپیدمیولوژی می باشد که می تواند برا دانشجویان این رشته بسیار مهم باشد. کتاب ارتباط شناسی سلامت توسط انتشارات آثار صبحان با همکاری انتشارات یاررس منتشر شده است. 
خرید کتاب ارتباط شناسی سلامت به صورت اینترنتی
نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
135٬000 ‎تومان
موجود
نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کتاب نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نوشته دکتر محسن صفاری، دکتر داوود شجاعی زاده، فضل الله غفرانی‌پور و علیرضا حیدرنیا می باشد. این نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مناسب برای استفاده دانشجویان بهداشت و ایپدمیولوژی می باشد در کتاب بهترین درسنامه و نکات را جمع آوری کرده اند. کتاب نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت توسط انتشارات نشر آثار صبحان منتشر شده است.
خرید نظريه ها، مدلها و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی
123٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی از پارسا نشر
کتاب آموزش بهداشت و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی نوشته محمدحسین باقیانی مقدم، سعید مظلومی و غلامرضا شریفی راد می باشد که دارای سر فصل های زیر است:

بخش اول : آموزش بهداشت
فصل اول - تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومی و سلامتی 
فصل دوم - استراتژي‌ها و روش‌هاي آموزش بهداشت
فصل سوم - يادگيری و تئوری های يادگيری
فصل چهارم - آموزش بهداشت در جوامع روستايی
فصل پنجم - برنامه ريزی و ارزشيابی
بخش دوم : ارتباطات در آموزش بهداشت
فصل اول - تعاريف و اهداف ارتباطات
فصل دوم - مكاتب و الگوهاي ارتباطی
فصل سوم - نقش وسايل ارتباط جمعی
بخش سوم: تكنولوژی آموزشی
مبانی و روشهای اپيدميولوژی
138٬000 ‎تومان
موجود
کتاب مبانی و روشهای اپيدميولوژی
كتاب مبانی و روش‌های اپيدميولوژی به تاليف دكتر محمدحسين باقيانی مقدم، دكتر محمدحسن احرام‌پوش و دكتر سيد سعيد مظلومی، مقدمه ای می‌باشد برای اپيدميولوژی و شیوه‌های آن كه دارای جنبه كاربردی است و براساس به روز ترین عناوین معین شده برای درس اصول اپيدميولوژی رشته های گواناگون علوم پزشكی نگارش شده است. 
تعريف اپيدميولوژی، مدل ها و مفاهيم اپيدميولوژی، قسمتی از شاخص‌های بهداشتی جامعه، جمع آوری اطلاعات در اپيدميولوژی، غربالگری، انواع مطالعات اپيدميولوژی، واژه های رایج در اپيدميولوژی و كليات اپيدميولوژی بيماری های عفونی، عنوان های فصل های اين كتاب را شامل می‌شوند. 
بعضی از متخصصان، اپيدميولوژی را از شاخه کهن علوم پزشكی به شمار می‌آورند، و برخی دیگر آن را علمی جدید تلقی می‌نمایند كه به چگونگی توزيع و منتشر شدن بيماری‌ها در جوامع می‌پردازد. 

خرید اینترنتی کتاب مبانی و روشهای اپیدمیولوژی از پارسا نشر