دکتر امید آرسته

دارودرمانی بیماری های تنفسی (نسخه نویسی بیماری های شایع 3)
52٬000 ‎تومان
65٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب دارودرمانی بیماری های تنفسی ( نسخه نویسی بیماری های شایع 3)
نوشته دکتر حسین خلیلی و دکتر امید آرسته
کتاب دارو درمانی بیماری های تنفسی (نسخه نویسی بیماری های شایع 3) توسط انتشارات کتاب ارجمند منتشر شده و دارای موضوع  بیماری های داخلی و ریه ها می باشد.
 سرفصل های کتاب دارو درمانی بیماری های تنفسی (نسخه نویسی بیماری های شایع 3):

بخش اول: مروری کلی بر داروهای مورد استفاده در بیماری های تنفسی
بخش دوم: تکنیک های دارو رسانی به ریه
بخش سوم: دارو درمانی بیماری های شایع تنفسی

خرید اینترنتی کتاب دارو درمانی بیماری های تنفسی (نسخه نویسی بیماری های شایع 3)