جان کوئیرا

اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
این اطلس در اصل مجموعه ای از 200 فلش کارت می‌باشد که در هرکدام از آن ها نکات اساسی و پایه ای عنوان شده اند. در یک سمت صفحه یک یا چند تصویر بافت شناختی رنگی همراه با یک سری شماره عرضه شده اند. و در سوی دیگر صفحه عنوان های ساختار های شماره گذاری شده در صفحه قبل لیست شده اند. پس از هر ساختار نکته های کلیدی و بالینی عنوان شده اند. در قسمت نکته های کلیدی خلاصه مفیدی از مفاهیمی که دانشجویان باید آموزش ببینند ، عنوان شده اند. همچنین توضیحی در قسمت نکته های بالینی، عملکرد بافت همراه با بیماری درگیر کننده آن بافت ارائه شده است.
بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018
135٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -10%
بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، یک کتاب پزشکی ارزشمند در شاخه بافت شناسی برای رشته های علوم پایه است که با درسنامه بافت شناسی سلیمانی راد هم تدریس می شود. ولی با وجود این مسئله کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 هنوز هم ارزش خودش را حفظ کرده و بیشتر دانشجوها به منظور مطالعه ی دروس بافت شناسی از این کتاب و اطلس بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 استفاده می نمایند. آخرین ویرایش کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 در سال 2018 می باشد.
تالیف و جمع بندی کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا با دقت فراوان و اطمینان بالا و با استفاده از آخرین پژوهش ها در شاخه ی بافت شناسی انجام گرفته است. نویسنده ی این کتاب از استادهای مشهور علم آناتومی و علوم زیست شناسی سلولی دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانای آمریکاست، وسعت اطلاعات ایشان در شاخه و رشته بیولوژی سلولی به عنوان مرجع استفاده می شود. در اهمیت این کتاب، همین بس است که با آن که اصل کتاب به زبان انگلیسی نیست و به زبان اسپانیایی نوشته شده اس؛ به تمام زبان ها برای رشته پزشکی جهان ترجمه شده و خصوصا متن انگلیسی آن بن مایه اغلب ترجمه ها است.