جان ال.هال

خلاصه فیزیولوژی گایتون و هال 2021
187٬500 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -25%
موجود
خلاصه فیزیولوژی گایتون و هال 2021
 کتاب QR فیزیولوژی گایتون و هال 2021 توسط دکتر سید علی حائری روحانی، دکتر حوری سپهری ، دکتر زهرا قاسم زاده و علی راستکار فرج زاده خلاصه گردیده است .
 کتاب خلاصه فیزیولوژی گایتون و هال 2021 دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1: فیزیولوژی عمومی و سلول
فصل 2: فیزیولوژی غشاء ، عصب و عضله
فصل 3: قلب
فصل 4: سیستم گردش خون
فصل 5: کلیه ها و مایعات بدن
فصل 6: سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون
فصل 7: تنفس
فصل 8: فیزیولوژی هوانوردی، فضا و فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا
فصل 9: اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی
فصل 10: حواس ویژه
فصل 11: نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی
فصل 12: فیزیولوژی دستگاه گوارش
فصل 13: متابولیسم مواد و تنظیم دما
فصل 14: غدد درون ریز و تولید مثل
فصل 15: فیزیولوژی ورزش