آنتونی ال مشر

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018
135٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -10%
بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، یک کتاب پزشکی ارزشمند در شاخه بافت شناسی برای رشته های علوم پایه است که با درسنامه بافت شناسی سلیمانی راد هم تدریس می شود. ولی با وجود این مسئله کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 هنوز هم ارزش خودش را حفظ کرده و بیشتر دانشجوها به منظور مطالعه ی دروس بافت شناسی از این کتاب و اطلس بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 استفاده می نمایند. آخرین ویرایش کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018 در سال 2018 می باشد.
تالیف و جمع بندی کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا با دقت فراوان و اطمینان بالا و با استفاده از آخرین پژوهش ها در شاخه ی بافت شناسی انجام گرفته است. نویسنده ی این کتاب از استادهای مشهور علم آناتومی و علوم زیست شناسی سلولی دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانای آمریکاست، وسعت اطلاعات ایشان در شاخه و رشته بیولوژی سلولی به عنوان مرجع استفاده می شود. در اهمیت این کتاب، همین بس است که با آن که اصل کتاب به زبان انگلیسی نیست و به زبان اسپانیایی نوشته شده اس؛ به تمام زبان ها برای رشته پزشکی جهان ترجمه شده و خصوصا متن انگلیسی آن بن مایه اغلب ترجمه ها است.
JUNQUEIRA'S BASIC HISTOLOGY 2021
252٬000 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -10%
خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی بافت شناسی جان کوئیرا 2021 از پارسا نشر
ویراش شانزدهم کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 رفرنسی مناسب و خلاصه در زمینه بافت شناسی و بیولوژی سلولی می باشد. متن کتاب به طور اختصاصی برای دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های مرتبط با سلامت و همچنین دانشجویان دوره های پیشرفته بیولوژی بافت های بدن نگاشته شده است.