حلیمه امینی

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 6 (قلب و عروق)
62٬910 ‎تومان
69٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث ، پرستاری داخلی و جراحی جلد ششم(قلب و عروق)
کتاب برونر سودارث برای دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری مناسب است که نویسنده ان هینکل جنیس ال می باش. این کتاب در واقع ترجمه ای از نسخه ی 2018 این کتاب است. ترجمه پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 6 (قلب و عروق) توسط ژاله محمد علیها و حلیمه امینی انجام گرفته است. موارد مهمی که در جلد 6 کتاب پرستاری داخلی و جراحی قلب و عروق مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه متاسفانه به دلیل کم تحرکی و استفاده از غذا های ناسالم قلب و عروق بیشترین بیماری را دارند. 
ششمین جلد پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018