طاهره نجفی قزلچه

کتاب های ترجمه شده طاهره نجفی قزلچه

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش)
23٬310 ‎تومان
25٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث , پرستاری داخلی و جراحی 15
چشم و گوش
ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر یک مجموعه چند جلدی می باشد که دربردارنده اصول کامل پرستاری است و مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری است. نویسنده پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش) هینکل جانیس ال بوده است و توسط منصوره علی اصغرپور و دکتر طاهره نجفی ترجمه شده است. در کتاب به موضوعات بیماری چشم و گوش که در این قسمت دو عدد از حواس بدن یعنی شنوایی و بینایی در آن قرار دارد و راه های درمان آن ها پرداخته شده است.
خرید کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 15(چشم و گوش)