آسیه موحد پور

کتاتب های ترجمه شده آسیه موحد پور

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 14 (پوست و سوختگی)
25٬415 ‎تومان
29٬900 ‎تومان -15%
ناموجود
برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 14
پوست و سوختگی
ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر دربردارنده موضوع های مرتبط با پوست و سوختگی می باشد. نویسنده پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 14 (پوست و سوختگی) هینکل جانیس ال بوده است که ترجمه ی آن را مریم نمادی وثوقی و آسیه موحدپور واسماعیل شریعت انجام داده اند. پوست و سوختگی داری موضوعات اقدامات پرستاری ژنتیک ،شکل های فیزیولوژی پاتولوژی و رهنمودهای مراقبت در منزل، نماهای ارتقای سلامت، نماهای مسایل اخلاقی و جدول ها و نماهای داروشناسی می باشد که تمامی آن ها در جلد 14 پرستاری داخلی و جراحی برونر وسودارث 2018 آمده است.