مریم حضرتی

کتاب های ترجمه شده مریم حضرتی

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری)
26٬010 ‎تومان
28٬900 ‎تومان -10%
برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی 12
کلیه و مجاری ادراری
پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) ویراست چهاردهم پرستاری داخلی برونر دربردارنده اصول کامل پرستاری است. این کتاب مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد. پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) توسط هینکل جانیس ال نوشته شده است. پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 جلد 12 (کلیه و مجاری ادراری) توسط دریا دخت مسروری رودسری و مریم حضرتی ترجمه شده است. جلد دوازدهم مجموعه پرستاری داخلی و جراحی برونرو سودارث 2018 در مورد مفاهیم قسمت های کلیه و مجرای ادراری می باشد که شما به کمک آن انواع بیماری های این قسمت و راه های درمان آن را فرا خواهید گرفت.