دکتر مرضیه شبان

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 5 ( تنفس)
63٬920 ‎تومان
79٬900 ‎تومان -20%
ناموجود
جلد پنجم کتاب برونر و سودارث
این کتاب نسخه ویرایش چهاردهم "برونر" تالیف شده توسط جانیس ال هینکل می باشد که ترجمه آن توسط مرضیه شبان و معصومه لطیفی شده است. این کتاب برونر سودارث 5 منتشر شده در سال 2018 است که توسط نشر جامعه نگر منتشر شده است. کتاب حاضر مناسب برای دانشجویان پزشکی و پرستاری است. این کتاب دارای موضوع های تنفس و تبادلات گازی و اندام ها می باشد. این کتاب در جامعه پزشکی به نام تنفس و تبادلات گازی هم شناخته می شود. در این کتاب هشدارهای کیفیت و ایمنی برای توجه مطالب مرتبط با مراقبت های پرستاری بازنگری شده اند و همچنین از نظر پوشش اطلاعات بالینی جدید مطالب قابل تاملی ارایه شده است.
پنجمین جلد از مجموعه پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018