دکتر صدیقه عاصمی

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 (خون شناسی)
26٬910 ‎تومان
29٬900 ‎تومان -10%
جلد هفتم کتاب برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی (خون شناسی)
کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 توسط جانیس ال هینکل نوشته شده است. این کتاب بر اساس نسخه 2018 ترجمه شده است. جلد هفتم کتاب برونر و سودارث پرستاری داخلی و جراحی (خون شناسی) توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است. این کتاب یکی از بزرگترین مرجع های دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد. مباحث مربوط به مراقبت های پرستاری، هشدارهای ژنتیکی، بخش های ایمونولوژی، خون و متابولیک و اندوکرین در کتاب پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 (خون شناسی) مورد تدریس واقع است.
جلد هفتم پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018