آنتونی ج ترور

فارماکولوژی کاتزونگ جلد 2 (2018)
198٬000 ‎تومان
220٬000 ‎تومان -10%
کتاب فارماکولوژی کاتزونگ جلد 2 (2018)
نوشته برتارم جی.کاتزونگ ، سوزان بی.مسترز ، آنتونی ج.ترور
ترجمه دکتر مجید متقی نژاد
در سال 1398 توسط اندیشه رفیع به دومین چاپ خود رسید.
داروشناسی یا فارماکولوژی شاخه‌ ای از داروسازی است که به مطالعه واکنش متقابل داروها (یا مواد شیمیایی) بر موجودات زنده، که منجربه ایجاد اثرات زیست‌شناسی این ترکیبات می‌گردد. داروشناسی شامل دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است. 
فصل 6: داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های خونی، التهابی و نقرس
فصل 7: داروهای غدد درون ریز
فصل 8: داروهای شیمی درمانی
فصل 9: سم شناسی
فصل 10: عنواین ویژه
پیوست: واکسن ها، ایمونوگلوبولین ها و سایر محصولات پیچیده بیولوژیک
شما میتوانید به صورت اینترنتی کتاب فارماکولوژی کاتزونگ جلد 2 (2018) نوشته کاتزونگ را خریداری کنید.
هم چنین جلد اول این کتاب هم در سایت پارسا نشر موجود است.
فارماکولوژی کاتزونگ جلد 1 (2018)
198٬000 ‎تومان
220٬000 ‎تومان -10%
کتاب فارماکولوژی کاتزونگ جلد 1 (2018)
نوشته کاتزونگ به ترجمه دکتر مجید متقی و با نظارت دکتر منیژه متولیان
کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ مجموعه‌ ایست کامل، بدین معنی که در برگیرنده تمام فصول فارماکولوژی می‌باشد. در سرفصل ابتدایی و نیز در هر فصل به طور مستقل، مبانی و اصول فارماکولوژی آورده شده و سپس داروهای اصلی هر فصل و متعاقباً اطلاعات فارماکولوژی بالینی داروها شرح داده شده است. ترتیب عرضه ی فصول مختلف از یک روند و منطق کلاسیک طبعیت کرده ولی استقلال هر فصل حفظ شده است به نحوی که احتیاجات آموزشی خواننده ی تک ‌فصل‌های متفاوت، به خوبی برآورده می‌شود.
برخی از سرفصل های کتاب :
بخش 1: اصول پایه
بخش 2: داروهای سیستم عصبی خودکار
بخش 3: داروهای قلبی عروقی – کلیوی
بخش 4: داروهای با اثرات مهم بر عضله صاف
بخش 5: داروهای موثر بر دستگاه عصبی مرکزی
بخش 6: داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های خون، التهاب و نقرس
شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب فارماکولوژی کاتزونگ جلد 1 از پارسانشر خریداری کنید.
خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ 2019
162٬000 ‎تومان
180٬000 ‎تومان -10%
کتاب خلاصه و آزمون های فارموکولوژی کاتزونگ و ترور
کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ 2019 نوشته برتر ام ج.کاتزونگ، ماریک کروئیدرینگ هال، آنتونی جی ترور می باشد. ترجمه کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ 2019 را دکتر حسین خلیلی و دکتر رضوان قاسمی پور انجام داده اند. چاپ دوم این کتاب در اسفند 1398 توسط انتشارات کتاب ارجمند به چاپ رسید.
فارمولوژی چیست؟
داروشناسی یا فارماکولوژی شاخه ای از داروسازی و زیست شناسی است که به مطالعه واکنش متقابل داروها (یا مواد شیمیایی) بر موجودات زنده، که منجر به ایجاد اثرات زیست شناسی این ترکیبات می گردد.