مریم عالیخانی

کتاب های مریم عالیخانی

روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمانی
290٬000 ‎تومان
موجود
روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمانی
کتاب روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمانی نوشته ملیحه السادات موسی و مریم عالیخانی می باشد.
کتاب روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمانی دارای سر فصل های زیر است:

بخش 1- پیشگیری از انتقال عفونت
بخش 2- بررسی علائم حیاتی سنگین 
بخش 3- بررسی وضعیت سلامت جسمی
بخش 4- پذیرش، انتقال و ترخیص بیمار
بخش 5- حرکت، فعالیت و تامین آسایش بیمار
بخش 6- وضعیت دادن بیمار
بخش 7- تامین بهداشت فردی
بخش 8- تعویض ملافه های تخت
بخش 9- تامین نیاز غذایی بیمار
بخش 10- دفع مدفوع
بخش 11- دفع ادرار
بخش 12- تامین اکسیژن
بخش 13- داروهای خوراکی و موضعی
بخش 14- داروهای تزریقی
بخش 15- درمان داخل وریدی
بخش 16- گرما و سرمادرمانی
بخش 17- مراقبت از زخم
بخش 18- مراقبت های مربوط یه عمل جراحی
بخش 19- مراقبت بعد از مرگ