دکتر شبنم محمدی

خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
63٬000 ‎تومان
70٬000 ‎تومان -10%
خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
این کتاب با  مقدمه و تحت نظارت دكتر على اكبر امير زرگر نوشته شده است. کتاب خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 توسط على حضرتی و كوثر ملکپور ترجمه شده است. نویشنده ی کتاب ابوالعباس می باشد. در کتاب خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 سعی  شده که  تمامی نکات کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 به صورت خلاصه ای کامل آورده شوند. این خلاصه شامل تمامی نکات ریز و درشت کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 را در خود دارد.
خرید اینترنتی کتاب ایمنولوژی سلولی و مولکولی 
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
198٬000 ‎تومان
220٬000 ‎تومان -10%
ایمونولوژی سلولی و مولکولی 2018
این کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 با مقدمه و تحت نظارت دكتر علی اکبر امیر زرگر نوشته شده است. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 توسط مژگان آستانه، دكتر شبنم محمدی و حسين نعمتی ترجمه شده است که در ترجمه آن سعی شده تا متن ترجمه شده آن، از متن اصلی کتاب انگلیسی آن فاصله نگیرد. این کتاب دارای نکات تکمیلی و کاربردی ایمونولوژی رویت و ابوالعباس می باشد که این نکات بسیار کاربردی بوده است و کمک های بسیار زیادی را به شما خواهد کرد. در این کتاب سؤالات ایمونولوژی با پاسخ تشریحی نیز برای تمرین و تفهیم بیشتر مطالب قرار گرفته است.
خرید کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی 2018 به صورت آنلاین
اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
اطلس جيبی بافت شناسی پايه جان کوئيرا 2018
این اطلس در اصل مجموعه ای از 200 فلش کارت می‌باشد که در هرکدام از آن ها نکات اساسی و پایه ای عنوان شده اند. در یک سمت صفحه یک یا چند تصویر بافت شناختی رنگی همراه با یک سری شماره عرضه شده اند. و در سوی دیگر صفحه عنوان های ساختار های شماره گذاری شده در صفحه قبل لیست شده اند. پس از هر ساختار نکته های کلیدی و بالینی عنوان شده اند. در قسمت نکته های کلیدی خلاصه مفیدی از مفاهیمی که دانشجویان باید آموزش ببینند ، عنوان شده اند. همچنین توضیحی در قسمت نکته های بالینی، عملکرد بافت همراه با بیماری درگیر کننده آن بافت ارائه شده است.
معاينات بالينی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 2017
261٬000 ‎تومان
290٬000 ‎تومان -10%
معاينات بالينی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 2017
کتاب معاينات بالينی و روش گرفتن شرح حال باربارابیتز 2017 به نویسندگی لین بیکلی توسط دکتر محمد مهدی غیرتیان، دکتر محمد جواد حاجی قنبری، دکتر علی اسدالهی امین، دکتر شبنم محمدی و دکتر سرور صائبی ترجمه شده است. این کتاب برای دانشجویان و شاغلین در زمینه گروه سلامت، دستیاران و پرستاران و تمامی دانش‌پژوهان، نیازمند مصاحبه با بیماران و انجام معاینه بالینی به تدوین رسیده است. ویرایش دوازدهم این کتاب دارای جنبه های نوین برای ساده سازی آموزش به شمار می‌آید. مؤلف این کتاب در این ویرایش به بزرگ سازی مشکلات رایج و مهم و به مراتب به موارد نادر کمتر پرداخته است. با این وجود، موارد غیر معمولی که بسیار قدیمی می‌باشند یا تهدید کننده حیات هستند نیز ذکر شده است تا دانش‌پژوهان به مرور شواهد قدرتمند و اطلاعات مربوط به آن در هر فصل تشویق بشوند.