مهدی ذبیحی

آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی پزشکی قانونی
37٬800 ‎تومان
42٬000 ‎تومان -10%
آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی پزشکی قانونی
پزشکی قانونی (داد پزشکی) مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است. متاسفانه بیشترمردم به اشتباه فکر می کنند که پزشکی قانونی در واقع سازمانی به همین نام است که وابسته به قوه قضائیه می باشد. کار این سازمان کارشناسی در امور پزشکیست که گزارش هایی به سازمان ها ارائه می دهد.
سوالات آزمون های استخدامی پزشک قانونی
کتاب آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی پزشکی قانونی نوشته مهدی ذبیحی می باشد. انتشارات پرستش این کتاب را نشر داده است. دارای نوبت چاپ اول سال 1396 می باشد.