دکتر امین رضوانی همدانی

دکتر امین رضوانی همدانی

آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون 2017
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب پزشکی آزمایشگاه بالینی که برای تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی است ، نوشته ریچارد مک فرسون می باشد. ترجمه این کتاب توسط دکتر امین رضوانی همدانی، دکتر جواد محمد نژاد و حامد اصغری است که توسط انتشارات اندیشه رفیع به چاپ رسیده است. ویراستاری این کتاب توسط دکتر امین رضوانی همدانی انجام شده است.
مفاهیم و مطالب کلی موضوعات اجرایی این کتاب درباره ی : بهینه سازی جریان کار، عملکرد آزمایشگاه پیش از آنالیز، آنالیز اصول دستگاه ، آنالیز اتوماسیون آزمایشگاهای بالینی، آزمایش های بر بالین بیمار و آزمایشگاه های مطب پزشکان است.
پس از آنالیز : اتخاذ تصمیمات پزشکی، تفسیر نتایج آزمایشگاهی، آمار آزمایشگاهی، کنترل کیفیانفورماتیک آزمایشگاه بالینی، مدیریت مالیتروریسم بیولوژیک، شیمیایی و هسته ای، نقش آزمایشگاه، در این کتاب توضیح داده شده است.
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2022
240٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -20%
موجود
ویژگی منحصر به فرد ویرایش پانزدهم مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا الگوی محتوایی آن است که به صورت مرجع سریع بدون از دست دادن جزئیات لازم برای درک تست های آزمایشگاهی و تشخیصی می باشد . تمام تست ها در یک صفحه جدید شروع می شوند و بر اساس الفبا به ترتیب نام آنها معرفی شده اند.
خرید اینترنتی کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2022 از پارسا نشر