دکتر امین رضوانی همدانی

دکتر امین رضوانی همدانی

آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون 2017
81٬000 ‎تومان
90٬000 ‎تومان -10%
کتاب پزشکی آزمایشگاه بالینی که برای تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی است ، نوشته ریچارد مک فرسون می باشد. ترجمه این کتاب توسط دکتر امین رضوانی همدانی، دکتر جواد محمد نژاد و حامد اصغری است که توسط انتشارات اندیشه رفیع به چاپ رسیده است. ویراستاری این کتاب توسط دکتر امین رضوانی همدانی انجام شده است.
مفاهیم و مطالب کلی موضوعات اجرایی این کتاب درباره ی : بهینه سازی جریان کار، عملکرد آزمایشگاه پیش از آنالیز، آنالیز اصول دستگاه ، آنالیز اتوماسیون آزمایشگاهای بالینی، آزمایش های بر بالین بیمار و آزمایشگاه های مطب پزشکان است.
پس از آنالیز : اتخاذ تصمیمات پزشکی، تفسیر نتایج آزمایشگاهی، آمار آزمایشگاهی، کنترل کیفیانفورماتیک آزمایشگاه بالینی، مدیریت مالیتروریسم بیولوژیک، شیمیایی و هسته ای، نقش آزمایشگاه، در این کتاب توضیح داده شده است.
آسيب شناسی پايه رابينز (عمومی)
72٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -10%
کتاب "آسیب شناسی پایه" رابینز
کتاب آسيب شناسی پايه رابينز (عمومی) بدون تردید یکی از کتاب های معتبر و جامع آسیب شناسی به شمار می‌آید که با بیانی صریح و جامع، اصول پایه آسیب شناسی را نشان می‌دهد. این کتاب ترجمه قسمت عمومی، ویراستاری شده دهم کتاب "آسیب شناسی پایه رابینز" می‌باشد که جدیدترین اطلاعات و دانش های علم آسیب شناسی مخصوصا در حیطه پاتوژنز بیماری ها در آن گردآوری شده است. از اساسی ترین ویژگی های ویرایش شده کنونی می‌توان به بررسی آسیب شناسی در بستری از ارزیابی سلامت، علوم پایه و بیماری در سطح سلولی پرداخت.
مبحث های این کتاب در 544 صفحه گردآوری شده اند که با ترتیب زیر طبقه بندی شده‌اند:
فصل اول: سلول به عنوان واحد سلامت و بیماری
فصل دوم: آسیب سلول، مرگ سلول و سازگاری
فصل سوم: التهاب و ترمیم
فصل چهارم: اختلالات همودینامیک، ترومبوآمبولی و شوک
فصل پنجم: بیماری های سیستم ایمنی
فصل ششم: نئوپلازی
فصل هفتم: بیماری های ژنتیکی و کودکان
فصل هشتم: بیماری های محیطی و تغذیه ای
فصل نهم: آسیب شناسی عمومی بیماری های عفونی