دکتر امین رضوانی همدانی

دکتر امین رضوانی همدانی

مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2022
225٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -25%
موجود
ویژگی منحصر به فرد ویرایش پانزدهم مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا الگوی محتوایی آن است که به صورت مرجع سریع بدون از دست دادن جزئیات لازم برای درک تست های آزمایشگاهی و تشخیصی می باشد . تمام تست ها در یک صفحه جدید شروع می شوند و بر اساس الفبا به ترتیب نام آنها معرفی شده اند.
خرید اینترنتی کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا 2022 از پارسا نشر