توحید کاظمی

ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1
210٬000 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -25%
موجود
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1
 
سر فصل های کتاب ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1 :
فصل 1 - مفاهیم پایه در ایمونولوژی
فصل 2 - ایمنی ذاتی: نخستین خط دفاعی
فصل 3 - پاسخ های القایی ایمنی ذاتی
فصل 4 - شناسایی آنتی ژن
فصل 5 - تولید گیرنده های آنتی ژن در لنفوسیت ها
فصل 6 - عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T
فصل 7 - پیام رسانی گنجینه ی گیرنده ی لنفوسیت های بالغ
فصل 8 - تکامل لنفوسیت های B و Tفصل 9 - ایمنی با واسطه سلول T
خرید اینترنتی کتاب ایمونوبیولوژی جنوی (جلد اول) از پارسا نشر
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 2
210٬000 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -25%
موجود
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 2

این کتاب دارای سر فصل های زیر می باشد:
فصل 10 - پاسخ ایمنی هومرال
فصل 11- ادغام دینامیک ایمنی سازگار پذیر و ذاتی 
فصل 12 - سیستم ایمنی مخاطی 
فصل 13 - نقص مکانیسم های دفاعی میزبان
فصل 14 - آلرژی و بیماری های آلرژیک
فصل 15 - خودایمنی و پیوند
فصل 16 - دستکاری پاسخ ایمنی
خرید اینترنتی کتاب ایمونوبیولوژی جنوی (جلد دوم) از پارسا نشر