ماوت،لسلی

ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 2
136٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -20%
موجود
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 2
کتاب ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 2 نوشته کنت پی مرفی و ترجمه توحید کاظمی، سلمان باقری، المیرا صفایی، مهسا حاجی وکیلی ، مرتضی مطلب‌نژاد، عاطفه صادقی، فائزه اصغری، نجیبه شکاری، زهرا مرادی، طاهره محمدی است.
این کتاب دارای سر فصل های زیر می باشد:
فصل 10 - پاسخ ایمنی هومرال
فصل 11- ادغام دینامیک ایمنی سازگار پذیر و ذاتی 
فصل 12 - سیستم ایمنی مخاطی 
فصل 13 - نقص مکانیسم های دفاعی میزبان
فصل 14 - آلرژی و بیماری های آلرژیک
فصل 15 - خودایمنی و پیوند
فصل 16 - دستکاری پاسخ ایمنی
خرید انواع کتاب های ایمونوبیولوژی به صورت آنلاین
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1
136٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -20%
موجود
ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1
 کتابی که در دست دارید ترجمه توحید کاظمی، سلمان باقری، المیرا صفایی، مهسا حاجی‌ولیلی، مرتضی مطلب‌نژاد، عاطفه صادقی، فائزه اصغری، نجیبه شکاری، زهرا مرادی، طاهره محمدی و زهرا احمد نیا می باشد.
سر فصل های کتاب ایمونوبیولوژی جنوی 2017 جلد 1 :
فصل 1 - مفاهیم پایه در ایمونولوژی
فصل 2 - ایمنی ذاتی: نخستین خط دفاعی
فصل 3 - پاسخ های القایی ایمنی ذاتی
فصل 4 - شناسایی آنتی ژن
فصل 5 - تولید گیرنده های آنتی ژن در لنفوسیت ها
فصل 6 - عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T
فصل 7 - پیام رسانی گنجینه ی گیرنده ی لنفوسیت های بالغ
فصل 8 - تکامل لنفوسیت های B و T
فصل 9 - ایمنی با واسطه سلول T