محمد علی نراقی

آناتومی عمومی
35٬100 ‎تومان
39٬000 ‎تومان -10%
آناتومی عمومی
آناتومی یا کالبد شناسی علمیست که در آن به شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آن‌ ها با دیگر قسمت های بدن پرداخته شده است. کتاب آناتومی عمومی ویرایش سوم مناسب برای تمامی دانشجویانی است که درس آناتومی عمومی دارند.
درس آناتومی عمومی
کتاب آناتومی عمومی نوشته دکتر محمد علی نراقی، دکتر پریچهر پاسبخش، دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر محمد علی جغتایی می باشد. کتاب آناتومی عمومی توسط انتشارات اشراقیه منتشر شده است.