علی والیانی

آناتومی عمومی
268٬200 ‎تومان
298٬000 ‎تومان -10%
موجود
آناتومی عمومی
آناتومی در واقع شاخه‌ای از علوم زیستی می باشد که کار آن بررسی کردن ساختار و نحوه کار بدن انسان و جانوران است. به علم آناتومی علم کالبدشناسی نیز می گویند. شما درکتاب آناتومی عمومی به شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آن‌ها با یک دیگر می پردازید. 
بهترین کتاب آناتومی عمومی 
کتاب آناتومی عمومی نوشته دکتر علی والیانی می باشد. این کتاب چاپ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با همکاری انتشارات مانی می باشد و دارای 284 صفحه می باشد.