دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آناتومی عمومی
110٬400 ‎تومان
138٬000 ‎تومان -20%
موجود
آناتومی عمومی
آناتومی در واقع شاخه‌ای از علوم زیستی می باشد که کار آن بررسی کردن ساختار و نحوه کار بدن انسان و جانوران است. به علم آناتومی علم کالبدشناسی نیز می گویند. شما درکتاب آناتومی عمومی به شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آن‌ها با یک دیگر می پردازید. 
بهترین کتاب آناتومی عمومی 
کتاب آناتومی عمومی نوشته دکتر علی والیانی می باشد. این کتاب چاپ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با همکاری انتشارات مانی می باشد و دارای 284 صفحه می باشد.
فیزیولوژی پزشکی
76٬000 ‎تومان
95٬000 ‎تومان -20%
موجود
فیزیولوژی پزشکی
کتاب فیزیولوژی پزشکی برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی می باشد که دانشجویان این رشته ها می توانند تمامی مباحث مورد نیاز خود را در فیزیولوژی پزشکی در این کتاب فرا بگیرند.
فیزیولوژی پزشکی ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
کتاب فیزیولوژی پزشکی تالیف دکتر مجید خزایی، علی اصغر پورشاه نظری، محمدرضا شریفی، علی نسیمی و مهدی نعمت بخش می باشد. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان چاپ شده است.