رضا محمدی

بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی جلد 1
135٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -10%
بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی جلد 1
کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی جلد 1، جلد اول کتاب دو جلدی بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی می باشد که درآن تمامی مفاهیم بیوشیمی به شکل کامل آموزش داده شده است. کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی مناسب برای دانشجویان پزشکی است.
کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی
بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی جلد 1، نوشته توماس ام دولین می باشد که توسط دکتر رضا محمدی ترجمه شده است. این کتاب را انتشارت آییژ منتشر کرده که چاپ دوم آن سال 1397 چاپ شده است.
کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباط بالینی جلد 1 ویرایش هتفتم
اصول بیوشیمی لنینجر بیوانرژیک و متابلیسم جلد 2
76٬500 ‎تومان
85٬000 ‎تومان -10%
اصول بیوشیمی لنینجر، بیوانرژیک و متابلیسم جلد 2
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، بیوانرژیک و متابلیسم جلد دوم از سری کتاب های اصول بیوشیمی لنینجر دکتر محمدی می باشد که در آن به مفاهیم بیوشیمی و بیوزیست پرداخته شده است.
خرید کتاب بیوشیمی لنینجر
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، بیوانرژیک و متابلیسم جلد 2 نوشته دیوید ال نلسون و مایکل ام کاکس می باشد. ترجمه این کتاب بر عهده ی دکتر رضا محمدی بوده و توسط انتشارات آییژ منتشر شده است .
اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول: ساختمان و کاتالیز
112٬500 ‎تومان
125٬000 ‎تومان -10%
اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول: ساختمان و کاتالیز
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول: ساختمان و کاتالیز مجموعه کتاب های اصول بیوشیمی لینیجر دکتر محمدی می باشد. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر  بیشتر در مفاهیم پایه ای همچون، ساختمان و کاتالیز پرداخته است.
کتاب بیوشیمی 
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول: ساختمان و کاتالیز، نوشته دیوید ال نلسون و مایکل ام کاکس می باشد. ترجمه این کتاب را دکتر رضا محمدی انجام داده است. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول: ساختمان و کاتالیز توسط انتشارات آییژ چاپ شده است.