هوشمند امیر رسولی

بیوشیمی بالینی
34٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -15%
موجود
بیوشیمی بالینی
علم بیوشیمی فرایندهای شیمیایی موجودات زنده را تجزیه و تحلیل می نماید. بیوشیمی شما را با ساختار و اجزای ریز سلولی ها آشنا می کند. این کتاب در مورد مفاهیم بیوشیمی بالینی آموزش هایی می دهد و برای دانشجویان رشته علوم پزشکی ارائه شده است.
خرید کتاب بیوشیمی بالینی
کتاب بیوشیمی بالینی نوشته هوشنگ امیر رسولی می باشد. کتاب بیوشیمی بالینی توسط انتشارات جعفری با همکاری انتشارات حیدری نشر یافته است.  کتاب بیوشیمی بالینی چاپ پنجم سال 1393 است و دارای موضوع اصلی زیست شناسی پزشکی می باشد.