مهین زهرایی

بیوشیمی پزشکی جلد دوم
85٬500 ‎تومان
95٬000 ‎تومان -10%
بیوشیمی پزشکی جلد دوم
کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم در واقع ادامه کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول می باشد. این کتاب دارای مفاهیم پایه ای در مورد زیست شیمی پزشکی می باشد که مناسب برای دانشجویان پزشکی است.
خرید کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم
کتاب بیوشیمی پزشکی جلد دوم نوشته دکتر مهین زهرایی، دکتر بیژن فرزامی، دکتر محمود دوستی، دکتر اسماعیل علمی آخونی، دکتر پروین پاسالار دکتر شهناز خاقانی، دکتر محمد انصاری ، دکتر فرزاد اسدی ، دکتر تقی گل محمدی، دکتر ابوالفضل گلستانی، دکتر فرانک کازرونی، دکتر نسرین دشتی، فاطمه ژیلا ماژین، صدیقه سلیمانی، صفورا ورداسبی، شهرناز آرپایرزین می باشد.
بیوشیمی پزشکی جلد اول
67٬500 ‎تومان
75٬000 ‎تومان -10%
بیوشیمی پزشکی جلد اول
کتاب بیوشیمی پزشکی جلد اول یک مجموعه دو جلدیست که در آن به مفاهیم زیست شیمی، در پزشکی پرداخته است.
این کتاب مناسب برای دانشجویان رشته پزشکی است که دانشجویان می توانند با خواندن این کتاب مبحث بیوشیمی را بطور کامل فرا گیرند.
کتاب بیوشیمی پزشکی
این کتاب از دکتر مهین زهرایی، دکتر بیژن فرزامی، دکتر محمود دوستی، دکتر اسماعیل علمی آخونی، دکتر پروین پاسالار، دکتر شهناز خاقانی، دکتر محمد انصاری ، دکتر فرزاد اسدی، دکتر تقی گل محمدی، دکتر ابوالفضل گلستانی، دکتر فرانک کازرونی، دکتر نسرین دشتی، فاطمه ژیلا ماژین، صدیقه سلیمانی، صفورا ورداسبی، شهرناز آرپابرزین می باشد.