دکتر محمود ساعتچی

زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
144٬000 ‎تومان
180٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد
نوشته ریتا ال . ساعتچی و ترجمه دکتر محمود ساعتچی، دکتر پروین کدیور، دکتر حسن حق شناس، دکتر رضا نیلی پور و دکتر محمود بهزاد
این کتاب در سال 1398 توسط انتشارات گپ به ششمین نوبت چاپ خود و ویراست 15 خود رسید و در زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد کتابیست ارزنده که به طور کامل و جامع تمام جنبه ها و مراحل شناخت و درمان موضوعات را در برگرفته و با توجه به طبقه بندی مباحث، کتابیست مطمئن برای یادگیری مباحث روانشناسی
برخی از سرفصل های کتاب :
فصل اول : روانشناسی چیست؟
گستره روانشناسی
تاریخچه روانشناسی
دیدگاه های نوین در روانشناسی
روش های تحقیق در روانشناسی
فصل دوم : مبانی فیزیولوژیک و روانشناسی
فصل سوم : رشد ذهنی
فصل چهارم : احساس
فصل پنجم : ادراک 
فصل ششم : هشیاری
فصل هفتم : یادگیری
فصل هشتم : حافظه 
فصل نهم : زبان و تفکر
فصل دهم : انگیزش
شما می توانید کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید.