دکتر ناهید خلدی

اصول تغذیه رابینسون
149٬250 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب اصول تغذیه رابینسون
نوشته کارل رابینسون و ترجمه دکتر ناهید خلدی می باشد که در سال 1398 توسط انتشارات جامعه نگر به شانزدهمین نوبت چاپ خود رسید.
کتاب اصول تغذیه رابینسون شامل دو قسمت است : 
اصول علم تغذیه، نقش غذا و تغذیه در سلامت و بیماری، تغذیه و نیازهای غذایی در دوره های مختلفی زندگی
برخی از سرفصل های کتاب :
غذا، تغذیه و سلامت
غذا در زندگی انسان
برخی مفاهیم اساسی در تغذیه
آموزش تغذیه 
چالش های تغذیه ای برای قرن بیست و یکم 
استاندارد های دریافت موادمغذی
راهنمای غذایی برای سلامت و پیشگیری از بیماری های مزمن
معیارهای راهکار ارتقا سلامت و پیشگیری از بیماری به وسیله رژیم غذایی
ترکیبات موادغذایی
برچسب مواد غذایی
شما میتوانید کتاب اصول تغذیه رابینسون نوشته رابینسون و ترجمه دکتر خلدی را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید