جعفر سلیمانی راد

بافت شناسی
156٬000 ‎تومان
195٬000 ‎تومان -20%
موجود
بافت شناسی
کتاب حاضر ویراست هفتم  از کتاب بافت شناسی می باشد که این کتاب ترجمه دکتر جعفر سلیمانی راد می باشد. کتاب بافت شناسی مناسب برای دانشجویان پزشکی , رشته های وابسته علوم پزشکی و بیولوژی انسانی است . یکی از نکات قابل توجه در مورد این کتاب پیوستگی نزدیک آن با رشته های علوم پزشکی مثل آناتومی، جنین شناسی و فیزیولوژی و سیتولوژی است.
خرید اینترنتی کتاب بافت شناسی از پارسا نشر