محمد رفیعی نیا

بیومتریالها ، اصول و کاربرد ها
135٬000 ‎تومان
موجود
بیومتریالها ، اصول و کاربرد ها
این کتاب دارای توضیحات بسیار کاربردی و اصول هایی در مورد مواد زیستی شیمی می باشد. این کتاب مناسب برای دانشجویان رشته پزشکی و زیست پزشکی و مهمندسان زیست پزشکی می باشد. کتاب بیومتریالها ، اصول و کاربرد ها نوشته جون بی بارک و جوزف دی برانزینو می باشد. ترجمه این کتاب را دکتر محمد رفیعی نیا به همراه دکتر شاهین بنکدار انجام داده است. کتاب بیومتریالها، اصول و کاربرد ها را انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک تهران) در سال 1398 چاپ شده می باشد. 
کتاب بیومتریال ها، اصول و کاربرد ها
مقدمه ای بر زیست مواد (جلد دوم)
199٬000 ‎تومان
موجود
مقدمه ای بر زیست مواد (جلد دوم)
کتاب مقدمه ای بر زیست مواد (جلد دوم) مناسب برای اموزش زیست مواد می باشد. زیست مواد معمولا به ماده ای با منشا مصنوعی یا طبیعی گفته می شود، که با محیط فیزیولوژیک بدن همواره در ارتباط می باشد و از آن برای جایگزینی و درمان بافت موجودات زنده به کار می رود.
کتاب مقدمه ای بر زیست مواد 
 کتاب مقدمه ای بر زیست مواد (جلد دوم) نوشته اسکات ا گولچر و جفری او هالینگر می باشد که ترجمه آن را محمد رفیغی نیا انجام داده است. کتاب مقدمه ای بر زیست مواد (جلد دوم) را انتشارات صنعتی امیر کبیر(رپلی تکنیک) نشر داده است.