حمید کشوری

فیزیولوژی در مهندسی پزشکی
220٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی فیزیولوژی در مهندسی پزشکی از پارسا نشر.
کتاب "فیزیولوژی در مهندسی پزشکی" نوشته دکتر حمید کشوری و مهندس شیوا اسبری به معرفی و بررسی مفاهیم انسان و فیزیولوژی در حوزه مهندسی پزشکی پرداخته است. در واقع، کتاب حاضر به بررسی فیزیولوژی عمومی برای رشته‌های مختلف مهندسی پزشکی می‌پردازد و همچنین مباحثی در مورد فیزیولوژی عمومی در رشته‌های بیومتریال، بیومکانیک و بیوالکتریک نیز شامل شده است.
آناتومی در مهندسی پزشکی
150٬000 ‎تومان
موجود
آناتومی در مهندسی پزشکی
کتاب آناتومی در مهندسی پزشکی دارای مفاهیم و موضوع کالبدشناسی و مهندسی پزشکی می باشد. به کمک این کتاب شما کالبد و آناتومی بدنی را آموزش می ببنید. آناتومی در مهندسی پزشکی مناسب برای دانشجویان مهندسی پزشکی می باشد. کتاب آناتومی در مهندسی پزشکی نوشته دکتر حمید کشوری و دکتر شیوا اسبری می باشد که توسط جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه امیرکبیر نشر شده است. این آناتومی در مهندسی پزشکی نوبت پنجم سال 1396 چاپ شده است.  
کتاب آناتومی در مهندسی پزشکی