سیامک نجاریان

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول
210٬000 ‎تومان
موجود
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول از این کتاب می باشد که در آن استفاده از ابزار در پزشکی را به طور کامل توضیح می دهد. به کمک این کتاب می توانید تمام روش ها و نحوه های طراحی و کاربرد ها را در آن آموزش ببینید.
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول نوشته جان وبستر می باشد . ترجمه آن را پروفسور سیامک نجاریان و مهندس سهراب صرامی انجام داده اند. این کتاب توسط انتشارت جهاد دانشگاهی واحد امیر کبیر تالیف شده است.
انگليسی عمومی برای دانشجويان مهندسی پزشکی
90٬000 ‎تومان
موجود
انگليسی عمومی برای دانشجويان مهندسی پزشکی
انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی
کتاب انگليسی عمومی برای دانشجويان مهندسی پزشکی برای همه ی دانشجویان گرایش های مهندسی پزشکی (بیوالکتریک - بیومکانیک -بیومواد) و همه ی گرایش های  مهندسی برق(الکتریک - مخابرات - قدرت - کنترل)، رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری به عنوان درس زبان عمومی به ارزش واحد تدوین گشته است. کتاب حاضر دارای مجموعه ای از توضیحات کلی از دستگاه کاربردی در پزشکی می باشد که در عصر حاضر به صورت مداوم مورد استفاده می باشند.