دکتر منوچهر قارونی

خواندن فوری الکترو کاردیوگرام
54٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -10%
کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام
کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام نوشته دیل دوبین می باشد. کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام ترجمه دکتر منوچهر قارونی و معصومه ذاکری مقدم است. آموزش خواندن الکتروکاردیوگرام یکی از مهم ترین مباحث کورس قلب می باشد. با استفاده از  کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام دانشجویان میتوانند این بخش را به راحتی آموزش ببینند. کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.
خرید کتاب خواندن فوری الکترو کاردیوگرام