دکتر زهره مقسومی

طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018
کتاب طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018 نوشته لاری جیمسون، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، استفان هوسر، دن لونگو، جوزف لوسکالزو است. ترجمه ی کتاب طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018 را دکتر زهره مقسومی و دکتر فاطمه فروزان انجام داده اند. این کتاب در سال 1398 توسط انتشارات کتاب ارجمند چاپ شده است. کتاب طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018 دارای موضع طب داخلی می باشد که در این جلد از آن در مورد بیماری های غدد و متابولیسم آموزش داده شده است.
برخی از سرفصل های کتاب :

هیپرکلسمی
هایپوکلسمی
تومور های نورواندوکرین
....

خرید کتاب طب داخلی هاریسون (بیماری غدد و متابولیسم) 2018