امیر سید علی مهبد

اصول هماتولوژی پایه
165٬900 ‎تومان
210٬000 ‎تومان -21%
موجود
کتاب اصول هماتولوژی پایه
کتاب اصول هماتولوژی پایه دارای مفاهیم و سر فصل های زیر می باشد:

 مقدمات و آشنایی با علم خون شناسی 
ساختمان و عملکرد ارگان های خون ساز
دودمان اریتروئیدی و یاخته های سرخ 
انواع یاخته های سفید و سلول های پیش ساز آن ها
 پلاکت ها،انعقاد خون و هموستاز

کتاب اصول هماتولوژی پایه نوشته دکتر امیر سید علی مهبد می باشد که مدیریت تدوین آن بر عهده دکتر منصور میرزایی بوده است.
خرید اینترنتی کتاب اصول هماتولوژی پایه از پارسا نشر