امیر سید علی مهبد

اصول هماتولوژی پایه
128٬000 ‎تومان
160٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب اصول هماتولوژی پایه
کتاب اصول هماتولوژی پایه دارای آموزش پایه و مرتبط به مفاهیم خون می باشد که به کمک آن می توان مفاهیم خون شناسی را به راحتی آموخت. به کمک این کتاب می توان آموزش دید که ساختمان و نحوه تولید خون و پمپاز آن چگونه می باشد. این کتاب دارای مفاهیم و سر فصل های زیر می باشد:

 مقدمات و آشنایی با علم خون شناسی 
ساختمان و عملکرد ارگان های خون ساز
دودمان اریتروئیدی و یاخته های سرخ 
انواع یاخته های سفید و سلول های پیش ساز آن ها
 پلاکت ها،انعقاد خون و هموستاز

کتاب اصول هماتولوژی پایه نوشته دکتر امیر سید علی مهبد می باشد که مدیریت تدوین آن بر عهده دکتر منصور میرزایی بوده است. این کتاب در سال 1394 توسط انتشارات میر تالیف شده است.
خرید کتاب اصول هماتولوژی پایه