محمد گلی طالب

فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی
79٬200 ‎تومان
99٬000 ‎تومان -20%
موجود
فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی
خرید آنلاین فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی
کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی را محمد گلی طالب، مختار محمودی، معصومه سادات موسوی تالیف کرده اند. کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی مناسب برای استفاده دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد. دانشجویان پرستاری به فارماکولوژی به عنوان یکی از زمینه های مهم آموزش حرفه ای خود می نگرد، اما غالبا اظهار می کنند که در تلاش برای به خاطر سپردن تعداد زیادی از داروهایی که باید فرا بگیرند هستند که کتاب فارماکولوژی بالینی آن ها به نحوی آموزش می دهد که به راحتی در ذهن شما بماند. کتاب فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی توسط انتشارات جامعه نگر تالیف شده است.