دکتر حافظ حیدری

مرور سریع هنری دیویدسون 2022
304٬000 ‎تومان
380٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب حاضر دارای بیش از هفت هزار سوال کوتاه می باشد که در 9 بخش دسته بندی شده است . این مجموعه سوالات به منظور آمادگی برای آزمون دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی است . سوالات هر بخش متناسب با محتوای ارائه شده در کتاب هنری دیویدسون می باشد که تنها منبع آزمون برای دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی می باشد.
خرید اینترنتی کتاب مرور سریع هنری دیویدسون 2022 از پارسا نشر