امینه ارسیکان ابالی

بیوشیمی لیپینکات 2022
276٬500 ‎تومان
350٬000 ‎تومان -21%
موجود
کتاب بیوشمی مصور لیپینکات 2022 تلفیقی از مطالب پایه و بالینی بیوشیمی را با زبانی ساده و تصاویری گویا ارائه کرده است . مطالعه کتاب بیوشیمی مصور لیپینکات برای فهم راحت و سریع بیوشیمی به دانشجویان رشته پزشکی و پیراپزشکی توصیه می شود.
خرید اینترنتی کتاب بیوشیمی لیپینکات 2022 از پارسا نشر.