دکتر جمیله نوروزی

فیزیولوژی میکرو ارگانسیم ها
157٬500 ‎تومان
210٬000 ‎تومان -25%
موجود
در کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانیسم های براک اطلاعات جدیدی در مورد ترکیب شیمیایی ، ساختمان ، عملکرد ، اصول تغذیه ، کشت ، ویژگی های رشد و کنترل آن و تنوع متابولیکی در شرایط مختلف محیطی هوازی و بی هوازی شامل فتوتروفی ، کومولیتوتروفی و کموارگانوتروفی ارائه شده است.
خرید اینترنتی کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانسیم ها از پارسا نشر