دکتر فرزانه گلبنی/دکتر هایده هورسان

مهارتهای جامع بالینی مامایی 2جلدی (ویژه آزمون فینال)
849٬150 ‎تومان
999٬000 ‎تومان -15%
موجود
کتاب مهارت های جامع بالینی مامایی پاسخی است به نیاز دانش پژوهان مامایی در فراگیری مباحث عملی و تئوری مطرح در کار بالین و آزمون فینال و شامل:
1.فیلم های آموزشی منحصر به فرد در حیطه های مختلف مامایی
2.کتاب عملی مهارت های بالینی مامایی
3. کتاب تئوری مهارت های بالینی مامایی
4.هزار تست چهار گزینه ای .
خرید اینترنتی کتاب مهارتهای جامع بالینی مامایی 2جلدی (ویژه آزمون فینال) از پارسا نشر