دکتر مژگان مشایخی/دکتر مریم شاهرخی

راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه
250٬000 ‎تومان
موجود
کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه دارای 11 فصل می باشد . در فصل اول نحوه رسیدن به یک تشخیص مناسب به صورت کلی آموزش داده شده است و در ادامه 9 فصل بر مبنای تقسیم بندی سیستم های فیزیولوژیک بدن آورده شده است . فصل آخر ساختار متفاوتی از سایر فصول داشته و با رویکرد دارو محور می تواند در پاسخ به سوالات افراد مراجعه کننده با درخواست برخی از داروهای بدون نسخه در داروخانه ، کمک کننده باشد .
خرید اینترنتی کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه از پارسا نشر