دکتر مهرداد دهقانپور/دکتر سید مهرشاد جعفری

BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد سوم)
180٬000 ‎تومان
موجود
کتاب حاضر ترجمه و خلاصه ویرایش سوم کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 می باشد . در نگارش کتاب سعی شده تمام نکات مهم به همراه جداول و عکس هایی که در فهم مطلب موثر باشد آورده شود . این مجموعه در 3 جلد جمع آوری شده است که این کتاب ترجمه و خلاصه جلد سوم کتاب فونسکا می باشد.
خرید اینترنتی کتاب BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد سوم) از پارسا نشر
BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد دوم)
117٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -22%
موجود
کتاب حاضر ترجمه و خلاصه ویرایش سوم کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 می باشد . در نگارش کتاب سعی شده تمام نکات مهم به همراه جداول و عکس هایی که در فهم مطلب موثر باشد آورده شود . این مجموعه در 3 جلد جمع آوری شده است که این کتاب ترجمه و خلاصه جلد دوم کتاب فونسکا می باشد.
خرید اینترنتی کتاب BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد دوم) از پارسا نشر
BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد اول)
101٬400 ‎تومان
130٬000 ‎تومان -22%
موجود
کتاب حاضر ترجمه و خلاصه ویرایش سوم کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 می باشد . در نگارش کتاب سعی شده تمام نکات مهم به همراه جداول و عکس هایی که در فهم مطلب موثر باشد آورده شود . این مجموعه در 3 جلد جمع آوری شده است که این کتاب ترجمه و خلاصه جلد اول کتاب فونسکا می باشد.
خرید اینترنتی کتاب BOOK BRIEF خلاصه کتاب جراحی دهان ، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد اول) از پارسا نشر