اودری برمن

مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 10 (ارتقاء سلامت فیزیولوژیک)
189٬520 ‎تومان
236٬900 ‎تومان -20%
موجود
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد ، مطالبی مربوط به مولفه های ارتقاء سلامت فیزیولوژیک در مددجو را بیان می کند . این مطالب شامل فعالیت و ورزش ، خواب ، تغذیه ، دفع ، اکسیژن رسانی ، گردش خون ، تعادل آب و الکترولیت ها و اسید و باز می باشد . در این ویراست همچنین مطالبی درباره تغییرات الگوی خواب در طول زندگی ، اجزای بررسی الگوی خواب ، تغییرات تغذیه ای در طول چرخه زندگی ، ارزیابی و غربالگری تغذیه ای و ارزیابی رژیم غذایی با استفاده از هرم راهنمای غذایی بیان شده است.
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 10 (ارتقاء سلامت فیزیولوژیک) از پارسا نشر