اودری برمن

مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 (جلد دوم)
367٬500 ‎تومان
490٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 (جلد دوم) از پارسا نشر
ویرایش یازدهم اصول و فنون پرستاری کوزیر و ارب به مفاهیم پرستاری معاصر می پردازد.این مفاهیم شامل : سلامتی ، ارتقای سلامت ، پیشگیری از بیماری ، مراقبت جامع ، تفکر انتقادی و استدلال بالینی ، چند فرهنگی ، نظریه های پرستاری ، انفورماتیک پرستاری ، پژوهش های پرستاری ، اخلاق و طرفداری هستند . در این نسخه هر فصل مرور و تجدید نظر شده است . این محتوا به روز شده است تا منعکس کننده ی آخرین شواهد پرستاری و تاکید روز افزون بر سالمندی ، تندرستی ، ایمنی و مراقبت در خانه و جامعه باشد.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 10 (ارتقاء سلامت فیزیولوژیک)
177٬675 ‎تومان
236٬900 ‎تومان -25%
موجود
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد ، مطالبی مربوط به مولفه های ارتقاء سلامت فیزیولوژیک در مددجو را بیان می کند . این مطالب شامل فعالیت و ورزش ، خواب ، تغذیه ، دفع ، اکسیژن رسانی ، گردش خون ، تعادل آب و الکترولیت ها و اسید و باز می باشد . در این ویراست همچنین مطالبی درباره تغییرات الگوی خواب در طول زندگی ، اجزای بررسی الگوی خواب ، تغییرات تغذیه ای در طول چرخه زندگی ، ارزیابی و غربالگری تغذیه ای و ارزیابی رژیم غذایی با استفاده از هرم راهنمای غذایی بیان شده است.
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 10 (ارتقاء سلامت فیزیولوژیک) از پارسا نشر