رابرت ویلموت

بیماری های ریوی کودکان کندیگ جلد دوم (بیماری های عفونی ریه)
483٬060 ‎تومان
582٬000 ‎تومان -17%
ناموجود
خرید اینترنتی کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ جلد دوم از پارسا نشر
درباره کتاب .....
کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ ترجمه رفرنس اصلی بیماری های ریه کودکان در دنیا است که با همکاری اساتید بیمارستان سین سیناتی آمریکا و مشارکت برترین اساتید فوق تخصص ریه کودکان در سرتاسر دنیا به تالیف رسیده است.
بیماری های ریوی کودکان کندیگ جلد سوم (بیماری های ریوی در بخش مراقبت های ویژه و آسم)
662٬340 ‎تومان
798٬000 ‎تومان -17%
موجود
خرید اینترنتی کتاب بیماری های کودکان کندیگ جلد سوم از پارسا نشر
درباره کتاب .....
کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ ترجمه رفرنس اصلی بیماری های ریه کودکان در دنیا است که با همکاری اساتید بیمارستان سین سیناتی آمریکا و مشارکت برترین اساتید فوق تخصص ریه کودکان در سرتاسر دنیا به تالیف رسیده است.
بیماری کودکان کندیگ جلد چهارم (سیستیک فیبروزیس و بیماری های بینابینی ریه)
528٬000 ‎تومان
ناموجود
خرید اینترنتی کتاب بیماری کودکان کندیگ جلد چهارم از پارسا نشر
درباره کتاب .....
کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ ترجمه رفرنس اصلی بیماری های ریه کودکان در دنیا است که با همکاری اساتید بیمارستان سین سیناتی آمریکا و مشارکت برترین اساتید فوق تخصص ریه کودکان در سرتاسر دنیا به تالیف رسیده است.
بیماری های ریوی کودکان کندیگ جلد پنجم (اختلالات متفرقه ریه مدل آئرودایجستیو)
904٬700 ‎تومان
1٬090٬000 ‎تومان -17%
موجود
درباره کتاب .....
کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ ترجمه رفرنس اصلی بیماری های ریه کودکان در دنیا است که با همکاری اساتید بیمارستان سین سیناتی آمریکا و مشارکت برترین اساتید فوق تخصص ریه کودکان در سرتاسر دنیا به تالیف رسیده است.
خرید اینترنتی کتاب بیماری های ریوی کودکان کندیگ جلد پنجم (اختلالات متفرقه ریه مدل آئرودایجستیو) از پارسا نشر