دکتر محمد مهدی زحمت کش

گنجینه سوالات علوم پایه PROGNOSIS انگل شناسی و حشره شناسی 1400 (جلد 1)
56٬000 ‎تومان
70٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب گنجینه سوالات علوم پایه PROGNOSIS انگل شناسی و حشره شناسی 1400 از پارسا نشر
کتاب مجموعه سوالات علوم پایه پروگنوز انگل شناسی و حشره شناسی مجموعه سوالات 3 سال اخیر قطب های مختلف کشور می باشد که به صورت طبقه بندی شده و درس محور جمع آوری شده و با توجه به تغییر کوریکولوم آموزش پزشکی از روش کلاسیک به نوین ، سوالات با طبقه بندی منطبق با شیوه نوین وزارت بهداشت گردآوری شده اند . مطالعه این کتاب برای داوطلبینی که به دنبال کسب نمره بالا و رتبه خوب در آزمون هستند توصیه میشود .
گنجینه سوالات علوم پایه PROGNOSIS باکتری شناسی 1401 (جلد 19)
72٬000 ‎تومان
90٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مجموعه سوالات علوم پایه PROGNOSIS باکتری شناسی 1401 از پارسا نشر
کتاب مجموعه سوالات علوم پایه پروگنوز باکتری شناسی مجموعه سوالات 3 سال اخیر قطب های مختلف کشور می باشد که به صورت طبقه بندی شده و درس محور جمع آوری شده و با توجه به تغییر کوریکولوم آموزش پزشکی از روش کلاسیک به نوین، سوالات با طبقه بندی منطبق با شیوه نوین وزارت بهداشت گردآوری شده اند. مطالعه این کتاب برای داوطلبینی که به دنبال کسب نمره بالا و رتبه خوب در آزمون هستند توصیه میشود .
گنجینه سوالات علوم پایه PROGNOSIS قارچ شناسی 1400 (جلد 5)
32٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب گنجینه سوالات علوم پایه PROGNOSIS قارچ شناسی 1400 از پارسا نشر
کتاب مجموعه سوالات علوم پایه پروگنوز قارچ شناسی مجموعه سوالات 3 سال اخیر قطب های مختلف کشور می باشد که به صورت طبقه بندی شده و درس محور جمع آوری شده و با توجه به تغییر کوریکولوم آموزش پزشکی از روش کلاسیک به نوین، سوالات با طبقه بندی منطبق با شیوه نوین وزارت بهداشت گردآوری شده اند . مطالعه این کتاب برای داوطلبینی که به دنبال کسب نمره بالا و رتبه خوب در آزمون هستند توصیه میشود .