دکتر مجید ذکی دیزجی

ژن 12 (جلد اول)
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
ژن 12 (جلد اول)
کتاب نوشته کربز، گلدستاین، جاسلین ای، کیل پاتریک می باشد که آن را دکتر سعید لطفی، دکتر علی ذکری ، دکتر مجید ذکی دیزجی و فاطمه علیزاده ترجمه کرده می باشد. این کتاب دارای مفاهیمی در مورد همانند سازی، رونویسی و ترجمه ی ژن، استفاده از کد ژنتیکی، تنظیم بیان ژن و اپرون است.
خرید جلد اول کتاب ژن 12