آدری برمن/شرلی جی اسنایدر/جرالین فرندسن

مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 8 (مولفه های یکپارچه مراقبت از مددجو)
180٬720 ‎تومان
225٬900 ‎تومان -20%
موجود
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد ، مطالبی مربوط به مولفه های یکپارچه مراقبت از مددجو را بیان می کند . این مطالب شامل آسپسیس و پیشگیری از بروز عفونت ، ایمنی ، بهداشت ، آزمایش های تشخیصی و دارو دادن می باشد . در این ویراست همچنین مطالبی درباره تمامیت پوست ، انواع زخم ها ، التیام زخم ها و مراقبت های پرستاری پیرامون اتاق عمل بیان شده است.
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 8 (مولفه های یکپارچه مراقبت از مددجو) از پارسا نشر
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 6 (تکامل دوره ی زندگی)
54٬320 ‎تومان
67٬900 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 6
(تکامل دوره ی زندگی) از پارسا نشر
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد ، مطالبی مربوط به تکامل دوره ی زندگی را بیان می کند. این مطالب شامل عوامل موثر در رشد و تکامل ، مراحل رشد و تکامل ، نظریه های رشد و تکامل ، ارتقا سلامت از بدو تولد تا نوجوانان ، ارتقا سلامت در جوانان و میانسالان و ارتقا سلامت در سالمندان می باشد . در این ویراست همچنین مطالبی درباره ارتقا سلامت خانواده شامل عملکرد های خانواده ، انواع خانواده ها در جامعه امروز ، نظریه سیستم ها ، نظریه ساختاری-عملکردی و نحوه مدیریت پرستاری در حیطه خانواده پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 7 (ارزیابی سلامت)
151٬200 ‎تومان
189٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 7 (ارزیابی سلامت) از پارسا نشر 
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد که مطالبی مربوط به ارزیابی سلامت را بیان می کند . این مطالب شامل ارزیابی دما ، ارزیابی نبض ، ارزیابی فشار خون ، ارزیابی تنفس و ارزیابی سلامت فیزیکی می باشد. در این ویراست همچنین مطالبی درباره ارزیابی و مدیریت درد شامل ماهیت درد ، فیزیولوژی درد ، عوامل موثر بر تجربه درد و مدیریت پرستاری در حیطه درد پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 1 (ماهیت پرستاری)
71٬920 ‎تومان
89٬900 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 1 (ماهیت پرستاری) از پارسا نشر 
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب، یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد که مفاهیم پرستاری حرفه ای معاصر را بیان می کند. این مفاهیم شامل مراقبت، سلامتی، ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری، مراقبت جامع، تفکر انتقادی و استدلال بالینی، چند فرهنگی، تئوری های پرستاری، انفورماتیک پرستاری، تحقیقات پرستاری، اخلاق و حمایت می باشد. در این ویراست همچنین مطالبی از قبیل آخرین شواهد مربوط به پرستاری و تاکید بیشتر بر سالمندی، سلامت، ایمنی و مراقبت در منزل و جامعه پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 2 (خدمات مراقبت و سلامت معاصر)
55٬920 ‎تومان
69٬900 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 2 (خدمات مراقبت و سلامت معاصر)
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب، یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد که مطالبی مربوط به مراقبت سلامت معاصر را بیان می کند. این مفاهیم شامل انواع نظام های ارائه مراقبت سلامت، پرستاری جامعه و تداوم مراقبت و مراقبت پرستاری در منزل می باشد. در این ویراست همچنین مطالبی درباره پرونده های الکتریکی سلامت و فناوری اطلاعات شامل فناوری در آموزش پرستاری، فناوری در عملکرد پرستاری، فناوری در مدیریت پرستاری و فناوری در تحقیقات پرستاری پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 4 (ابعاد یکپارچه ی پرستاری)
75٬920 ‎تومان
94٬900 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 4 (ابعاد یکپارچه ی پرستاری)
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد. این کتاب مطالبی مربوط به ابعاد یکپارچه پرستاری را بیان می کند، که این مطالب شامل مراقبت، نحوه برقراری ارتباط، عوامل موثر در برقراری ارتباط، آموزش و حوزه های یادگیری می باشد.
در این ویراست همچنین مطالبی درباره رهبری، مدیریت و تفویض شامل پرستار به عنوان رهبر و مدیر، پرستار به عنوان نماینده، اصول مدیریت، مهارت ها و شایستگی های مدیران پرستار، تئوری رهبری، سطوح مدیریتی و عملکرد های مدیریتی پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 5 (باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت)
89٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 5 (باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت)از پارسا نشر
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب، یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد، مطالبی مربوط به باورها و عملکردهای بهداشت و سلامت را بیان می کند. این مطالب شامل ارتقای سلامت، مفاهیم بهداشت، سلامتی و رفاه، مدل های سلامتی و بهبودی، مدل های اعتقاد بهداشتی، بیماری و ناخوشی و مراقبت پرستاری پاسخگو از نظر فرهنگی می باشد.
در این ویراست همچنین مطالبی درباره روش های درمانی مکمل و جایگزین شامل مفاهیم مرتبط با کل گرایی، انسان گرایی، تعادل معنویت، انرژی، محیط های درمانی و معرفی روش های شفابخشی پوشش داده شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 9 (ارتقاء سلامت روانی اجتماعی)
129٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 9 (ارتقاء سلامت روانی اجتماعی) از پارسا نشر
کتاب مبانی پرستاری کوزیر که یکی ار منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکتری پرستاری می باشد ، مطالبی مربوط به ارتقاء سلامت روانی اجتماعی را بیان می کند . این مطالب شامل ادراک حسی ، خودپنداره ، مسائل جنسی ، معنویت ، استرس و مقابله ،  فقدان ، سوگ و مرگ می باشد . در این ویراست همچنین مطالبی درباره رشد و تکامل معنوی ، سلامت معنوی و فرآیند پرستاری و خودآگاهی معنوی برای پرستار بیان شده است.
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 3 (فرآیند پرستاری)
103٬200 ‎تومان
129٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد 3 (فرآیند پرستاری)
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب، یکی از منابع اصلی آزمون های صلاحیت حرفه ای پرستاران و آزمون دکترای پرستاری می باشد. مطالبی مربوط به فرآیند پرستاری را بیان می کند. این مطالب شامل تکنیک های تفکر نقادانه، مولفه های استدلال بالینی، مرحله بررسی و شناخت، مرحله تشخیص، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرا و مرحله ارزشیابی می باشد، در این ویراست همچنین مطالبی درباره مستند سازی و گزارش دهی شامل ملاحظات اخلاقی و قانونی، اهداف سوابق مددجو، سیستم های اسناد، مستند سازی فعالیت های پرستاری، مستندات مراقبت طولانی مدت، مستندات مراقبت در منزل، دستور العمل های کلی برای ثبت و اصطلاحات پذیرفته شده پوشش داده شده است.