دکتر سالار بختیاری/دکتر علیرضا خوشدل/دکتر کریمه حقانی/دکتر جواد محمد نژاد

بیوشیمی استرایر 2019 (جلد 1)
490٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی بیوشیمی استرایر 2019 جلد اول از پارسا نشر
امروزه دانش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی برای همه رشته های علوم زیستی و پزشکی ضروری است. کتاب بیوشیمی استرایر 2019 ترجمه دکتر جواد محمد نژاد و دکتر سالار بختیاری در همین راستا به رشته تحریر درامده است. این کتاب به خوبی توانسته، مفاهیم بنیادین بیوشیمی و بیولوژی مولکولی را به تصویر بکشد. طوری که هیچ کتاب بیوشیمی دیگری مثل بیوشیمی استرایر نتوانسته است به این میزان بیوشیمی را دقیق و مفهومی توصیف کند.
بیوشیمی استرایر 2019 (جلد 2)
490٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی کتاب بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم از پارسا نشر
امروزه دانش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی برای همه رشته های علوم زیستی و پزشکی ضروری است. کتاب بیوشیمی استرایر 2019 ترجمه دکتر جواد محمد نژاد و دکتر سالار بختیاری در همین راستا به رشته تحریر درآمده است . این کتاب به خوبی توانسته ، مفاهیم بنیادین بیوشیمی و بیولوژی مولکولی را به تصویر بکشد. طوری که هیچ کتاب بیوشیمی دیگری مثل بیوشیمی استرایر نتوانسته است به این میزان بیوشیمی را دقیق و مفهومی توصیف کند.