جوزف میستوویچ/کیت کارن

فوریتهای پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی (جلد 2)
800٬000 ‎تومان
موجود
خرید اینترنتی کتاب فوریتهای پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی جلد دوم از پارسا نشر
کتاب فوریتهای پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی ترجمه کتاب PREHOSPITAL EMERGENCY CARE می باشد که در حال حاضر یکی از جامع ترین منابع علمی موجود برای تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی به شمار می رود که ضمن پرداختن به موضوعات رایج و حیاتی در دنیای EMS ، دانش روز را با تجربه تکنسین های عملیاتی اورژانس 115 درهم می آمیزد.