دان مک لارن

بيوشيمی ورزشی سوخت و ساز فعاليت ورزشی
255٬750 ‎تومان
341٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب بيوشيمی ورزشی سوخت و ساز فعاليت ورزشی
از جمله عناصراصلی و مهم در برنامه های تحصیلات تکمیلی ورزش و علوم ورزشی و فعالیت ورزشی کسب نمودن درک صحیح و درست از فرایندهای بیوشیمیایی می باشد که انرژی لازمه ی مورد احتیاج عضلات را به هنگام فعالیت ورزشی تأمین می نماید. هرچند دانشجویان بسیار زیادی با این موضوع آشنا می باشند، ولی بیشتر آنها در کسب نمودن دانش بیوشیمی ـ که تأمین کننده ی انرژی عضلات اسکلتی را تنظیم می نمایدـ دچار مشکل هستند.