آرزو منفردی

مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
126٬400 ‎تومان
158٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
نوشته کاتلین دسکا پاگانا و ترجمه دکتر آرزو منفرد
کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا شامل آموزش تست های آزمایشگاهی و تشخیصی می باشد.  ویژگی خیلی خوب کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا در طبقه بندی بودن آن است که این امکان را در دسترس خواننده قرار میدهد که به راحتی قسمت مورد نظر خود را پیدا کرده و نهایت استفاده را بنمایید.
برخی از سرفصل های کتاب:

راهنمایی هایی برای آماده سازی و انجام صحیح آزمایش
آزمایش های خون
آزمایش های الکترودیاگنوستیک
آزمایشات اندوسکوپی
آزمایشات آنالیز مایع
آزمایشات مانومتریک
مطالعات میکروسکوپی و آزمایشهای همراه
اسکن هسته ای

شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا نوشته کاتلین پاگانا و ترجمه دکتر آرزو منفرد را از پارسانشر خریداری کنید.